Politiker,
stoppa ned­skräpningen
med fimpar och snus!

Just nu finns ett lagförslag som gör det straffbart att slänga fimpar eller prillor där de inte hör hemma. Och lagen behövs! För fimpar slängs överallt, mer än en miljard skräpar ner Sverige varje år. Fimpar och snus är det vanligaste skräpet i Sverige, och vi har fått nog nu.

Var med och säg farväl till fimpen! Tillsammans kan vi se till att politikerna tar lagen i mål och att 2021 blir fimpens sista år.

Vi vänder oss till samtliga partiledare och vill att de svarar ja eller nej på den här frågan:
Kommer ditt parti att rösta för lagändringen som gör det straffbart att slänga bland annat fimpar och snus på marken?

Välj den eller de partiledare du vill ska ta ställning. När de svarar får du ett mejl. Du kan också titta i listan här nedanför, där står det vilka partiledare som svarat och hur de tagit ställning.